RMA-PROCEDURE

Ondanks de kwaliteit van onze producten, kan het altijd voorvallen dat een product defect raakt.  In dat geval helpt Com8 u graag om het defecte artikel zo spoedig mogelijk te vervangen of te laten herstellen. 

Voordat u het defecte toestel opstuurt, moet steeds een RMA-aanvraag ingediend worden.  Wij kunnen u dan informeren of het toestel nog onder garantie valt en hoeveel de eventuele reparatiekost bedraagt.  Wij kennen uw aanvraag dan ook een RMA-volgnummer toe en lichten u in over het verdere verloop van de procedure.

Een RMA-aanvraag indienen kan via deze link http://www.com8.eu/en/support/procedure  .  IAR-partners kunnen een defect innovaphone-product rechtsreeks aanmelden via rma@innovaphone.com zonder onze tussenkomst. Op die manier bespaart u kosten en tijd.